موارد استفاده از بوته بادام كوهی 
1- از میوه آن بعد از شیرین كردن به عنوان آجیل استفاده می شود و به آن مغزو ویا مغزه چو یا مغزه چی می گویند. 
2-از پوست ساقه و بخصوص ریشه این گیاه برای دباغی کردن پوست برای درست کردن مشک آب و خیگ ویژه ماست و دوغ و کمه و... و همچنین در رنگرزی استفاده می کردند .
3-  از سرشاخه‌های درخت بادام كوهی برای بافتن  سبداستفاده می شده است
4- از ساقه های كلفت تر به عنوان عصا و چوبدستی و دسته كلنگ استفاده می شده است 
5- با سوزاندن چوب آن بهترین نوع ذغال به نام ذغال بادام تهیه می شده و همین مورد سبب نابودی درختان در سالهای قبل بوده است
6- از روغن دانه های این گیاه به عنوان دارو استفاده میشود.